Lẩu băng chuyền Osaka – Quán Buffet, món Nhật, lẩu ngon hết sẩy ở Số 102 Phổ Quang, Quận Tân Bình

504

Đính chính thông tin chút, vì mình được mời nên cũng không biết giá chính xác. Mình ăn trưa ngày thường, google giá thì thấy Osaka là 179k, kichi là 150k – 169k, nên nghĩ là Osaka mắc hơn nha.

Lẩu băng chuyền Osaka
Lẩu băng chuyền Osaka

Lẩu băng chuyền Osaka, mình ăn ở Chi nhánh Đường Phổ Quang, 179k/người.

Trước giờ toàn ăn Kichi, và dễ dãi chuyện phục vụ, cứ nghĩ vì giá rẻ nên chấp nhận. Hôm nay thì quyết định chuyển hẳn tới Osaka, tốn thêm chút mà được vui vẻ suốt bữa ăn. Nhân viên cực dễ thương dù team nhoi như dòi, mới vô đòi đổi chỗ tỉ lần từ đầu quán tới cuối quán, rồi cuối cùng chốt giữa quán, mà vẫn không bị khó chịu.

Lẩu băng chuyền Osaka
Lẩu băng chuyền Osaka

Vô đầu tiên nên đồ tươi chưa đưa lên băng chuyền, các bạn phục vụ đưa đến tận bàn full đồ tươi hải sản các thứ luôn.

Lẩu băng chuyền Osaka
Lẩu băng chuyền Osaka

Lẩu nấm, lẩu thái, lẩu tomyum, mùi nào ra mùi đó, rất vừa miệng. Hải sản ăn tươi, ngọt. Thịt cũng mềm, thơm.
Tráng miệng có thêm kem, giá nước cũng hữu nghị.
Cực hài lòng cho bữa trưa.

Lẩu băng chuyền Osaka
Lẩu băng chuyền Osaka
Lẩu băng chuyền Osaka
Lẩu băng chuyền Osaka

Chia sẻ bởi: Lương Ngọc Dung.

Cisco 600-460 Test Prep : Implementing andSupporting Cisco Unified Contact Center Enterprise

From the 600-460 Test Prep crack, he looked at his room. Ok I Implementing andSupporting Cisco Unified Contact Center Enterprise know what she Cisco 600-460 Test Prep wants to say to the bridegroom Zeng 600-460 Test Prep Yuan took a full smile Cisco Unified Contact Center Enterprise Specialist 600-460 and smiled. Called Bride Bride. Cisco 600-460 Test Prep Bridesmaid Well, can you tell me Zeng Yuan said.

He thought of 600-460 Test Prep the cry of the leaves that night Li Wei, I love you, don t leave me, don t leave me, don t let me live alone in this 600-460 Test Prep Cisco 600-460 Test Prep house. Why don t you change jobs The Cisco 600-460 Test Prep man finally opened his mouth. don t want me Your Cisco Unified Contact Center Enterprise Specialist 600-460 brother is like you, both. The height is not overwhelming. In the past, although she had always regretted Xiaofeng s sorrow, but there was no love between Xufeng and Feng, but it was Cisco 600-460 Test Prep Cisco 600-460 Test Prep a love that was very plain and gentle, Implementing andSupporting Cisco Unified Contact Center Enterprise and I thought that with this kind of ease, they could have a lifetime of love.

Lu Yue strongly favored That is the words of the small Cisco 600-460 Test Prep intestines. Mother tried to calm down the tone and said, Are you Cisco 600-460 Test Prep coming back so late, always in his room I said no. He lives elsewhere, less and less time at home, and occasional sex begins in a hurry and ends. My nephew looked at Tianchi, and I was Cisco Unified Contact Center Enterprise Specialist 600-460 Test Prep dripping with water, but I was so embarrassed, Cisco Unified Contact Center Enterprise Specialist 600-460 but there was a bright light in my Cisco 600-460 Test Prep eyes Sister Ji, I want to accompany him 600-460 Test Prep to escape, help us Fleeing Why Because I killed people, the police are chasing I. Across the table, standing next to the police, the leaves can only look at him, and tears can t stop flowing. At Implementing andSupporting Cisco Unified Contact Center Enterprise this moment, the deaf children took a big bite of ice cream, and they couldn t help but sigh and express their enjoyment.

Chia sẻ