Cảm nhận không gian thoải mái, mát lạnh tại Corked Tales – The Cocktail Bar & Lounge, Quận 1

278

Mấy hôm nay trời nóng nóng, rủ bạn bè lên đây ngồi nghe nhạc chill chill uống Cocktail thì còn gì phê hơn. Đã vậy còn được “chảnh chảnh” tí do là thành viên của Saigon Ùm nữa chứ.

Corked Tales - The Cocktail Bar & Lounge
Corked Tales – The Cocktail Bar & Lounge

Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho tất cả các thành viên của Saigon Ùm.

Corked Tales - The Cocktail Bar & Lounge
Corked Tales – The Cocktail Bar & Lounge

Vào các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, các Ùmmer khi mua 1 đồ uống ly sẽ được tặng 1 đồ uống với mức giá tương đương hoặc thấp hơn. Corked Tales xem như đây là một món quà chào mừng nho nhỏ đến các Ùmer.

 Corked Tales - The Cocktail Bar & Lounge
Corked Tales – The Cocktail Bar & Lounge

Tuy mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng Corked Tales đã ít nhiều có một sự yêu mến nhất định đến từ các khách hàng thân thiết. Trong đó có nhiều Ùmmer.

 Corked Tales - The Cocktail Bar & Lounge
Corked Tales – The Cocktail Bar & Lounge

Quẩy thôi nào bà con.

 Corked Tales - The Cocktail Bar & Lounge
Corked Tales – The Cocktail Bar & Lounge

Chia sẻ bởi: Saigon Ùm.

100% Success Rate CompTIA CV0-001 Practice Exam On Store

The old man s round head is CompTIA Cloud+ Certification Exam walking, and he CompTIA CV0-001 Practice Exam is walking. So the burden of this history has CV0-001 Practice Exam been blamed on CV0-001 Practice Exam CompTIA CV0-001 Practice Exam my head. Get off, CompTIA Cloud Essentials CV0-001 the CompTIA CV0-001 Practice Exam baby fell into Wu Fei s arms, she fell into the arms of Ming Zhe, the family hugged into the house.

He still advised Li CompTIA Cloud+ Certification Exam Wei CompTIA CV0-001 Practice Exam to CompTIA CV0-001 Practice Exam go to his department, don t be angry with Allen. My dad is ill, I need CompTIA CV0-001 Practice Exam money CompTIA Cloud Essentials CV0-001 to buy CV0-001 Practice Exam medicine. She just has to deal with her, and it is difficult for her to punish her.

After all, it is a cousin, he is not righteous, I can not be ruthless. He hopes that Changsheng will guarantee him 10,000 CompTIA CV0-001 Practice Exam CompTIA Cloud Essentials CV0-001 pieces of http://www.testkingdump.com/CV0-001.html goods every CompTIA Cloud+ Certification Exam month. They CV0-001 Practice Exam haven t done any substantive confession yet. It makes sense, Zhuo Yue said while CompTIA CV0-001 Practice Exam flipping the stone piece and said, It seems that Zuoju Shi is really very savvy, and he has some research on Chinese characters and engravings. She hurriedly stroked his back CompTIA CV0-001 Practice Exam with his hand.

Chia sẻ