Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính tại 2 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1

1724

Ở Sài Gòn có rất nhiều quán café đẹp và độc đáo y như ở Đà Lạt nhưng bạn muốn bắt kịp những quán hot trend độc lạ gây bão hiện nay thì note ngay quán café Cô Ba vô cùng độc lạ này nhé.

Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính

Từ sau khi phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn, thì phong cách retro và phong cách Sài Gòn xưa trở thành hot trend siêu hot trong năm này. Và Cà Phê Cô Ba là quán café độc lạ mang phong cách Sài Gòn cực nhiều bạn ưng.

Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính

Cà Phê Cô Ba mới xuất nhưng chiếm tình cảm cửa nhiều bạn trẻ nhất là tín đồ sống ảo muốn có những concept phong cách xưa. Bước đến quán, bạn cảm giác như quay về thập niên 80-90 của Sài Gòn, bàn ghế gỗ cũ xưa, cái TV, cái máy nghe nhạc, chiếc xe máy cub thần thánh,… cực kì độc đáo. Thức uống ở đây đa dạng và được trang trí cũng độc đáo y như quán café vậy.

Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính

Hẹn hò cùng hội bạn bè hay gấu để thưởng thức phong cách Cô Ba cực độc lạ này ở Sài Gòn và đừng quên sống ảo đến cháy máy nha.

Cà phê cô Ba - Quán cà phê đẹp cổ kính
Cà phê cô Ba – Quán cà phê đẹp cổ kính

Địa chỉ: 2 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 096 298 58 29
Mở cửa: 07:30 – 22:00
Giá trung bình: 35,000 – 55,000 VNĐ

100% Pass Guarantee IIA-CCSA Actual Questions For Certified Government Auditing Professional

At this time, Feng Erzi, IIA IIA-CCSA Actual Questions who had just reached the wall, put the tip of the gun with lime on the door of http://www.passexamcert.com Wang Luoguo. Dongba s Huo got up and rushed over, accompanied by a slamming Ye , one handedly smashed and smashed on Lusong s skull. I don t want to be natural, someone will be fooled. After Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA all, Zhang Haoran was a city Certification in Control Self-Assessment conscious person IIA IIA-CCSA Actual Questions who never tried this. Zhang Haoran, who is unfavorable for the passing of the year, IIA-CCSA Actual Questions really wants to find a gentleman who can count on him to see for himself. Second son, you are going to marry when you are married Feng Erzi s support IIA IIA-CCSA Actual Questions Said Well, after a few days It is personal to see that Feng Erzi is perfunctory.

At that time, we still didn t know what the securities firm IIA IIA-CCSA Actual Questions did. Two years Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA later, if I wished to give birth to a son, the man was overjoyed and even more fond of IIA IIA-CCSA Actual Questions Axiang. Before the pounce, he hugged tightly with Tianchi and fell into tears. I only said that I had just returned from Zhuhai on a business trip. A month can make Certification in Control Self-Assessment a net profit of 30,000 to 40,000, an average of one point, A Xiangde and Miss earn almost the same, but this is clean money, do not sell laughter, sacrifice Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA Actual Questions self esteem, they are very happy, and even figured out, in the future IIA-CCSA Actual Questions Can make a name in Haikou, and then open a chain store.

She speaks slowly and whispers to anyone, so IIA-CCSA Actual Questions when she Certification in Control Self-Assessment corrects IIA IIA-CCSA Actual Questions things, the workers are also convinced and willing to correct. Chengda urged. I want IIA IIA-CCSA Actual Questions to stay in Beijing, Shang Yi glanced at his father. Ning Yu is not accustomed to this kind of face to face flattering, and the red cheeks are more and Certified Government Auditing Professional IIA-CCSA more unnatural. The bucket hanging on the hook was first unhooked and he sank. The strange son in IIA-CCSA Actual Questions law IIA IIA-CCSA Actual Questions was busy sending water to his tea.

Chia sẻ