Ngon, Độc, Lạ với quán Miến Lươn cực kỳ bổ dưỡng ở Số 99 Lam Sơn, Quận Tân Bình

792

Ngày chủ nhật đẹp trời mình đi ăn thử món Miến Lươn trong Sài Gòn. Đây là lần thứ 2 mình ăn Miến Lươn, lần thứ nhất mình ăn tại Hà Nội, lần này là tại Sài Gòn, ngay khu sân bay.

Miến Lươn
Miến Lươn

Ăn ngoài Bắc đã quá lâu rồi nên không nhớ rõ vị thế nào. Riêng về quán này thì mình đánh giá là ngon. Miến dai dai trộn hơi chua chua, rất kích thích vị giác, lươn được chiên giòn rụm, cắn miếng nào là tê tái miếng đó.

Miến Lươn
Miến Lươn

Địa chỉ: 99 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình.

Miến Lươn
Miến Lươn
Miến Lươn
Miến Lươn

PS1: Cũng như các quán ăn Miền Bắc khác, bạn nào dị ứng bột ngọt thì hạn chế húp nước.
PS2: Mấy cái khay gỗ trong hình quán không có đâu nha, bữa đó mình đi chụp ảnh có mang theo nên bày ra chụp cho đẹp.

Miến Lươn
Miến Lươn

Chia sẻ bởi: Đạt Lê.

Oracle 1Z0-567 Exams

Su Han slowly raised her head. She put her long hair on her chest behind her ear Oracle 1Z0-567 Exams and turned her face to look at Tong Yang. I hope not to sing the songs of the 1970s all night. She waited for a few hours and the phone still didn t. It s a lot of fire. 1Z0-567 Exams This is the playwright s debut, Barney Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 Essentials said. I Oracle Applications 1Z0-567 am so happy to see you. Mr. Norman said as he hurriedly chased her. Isn t it enough for Oracle 1Z0-567 Exams you to have so many things You also take the initiative to ask for disposition, but also to leave the patient, what is the 1Z0-567 Exams benefit of her leaving us When the inspection team came to check, we are not going to be laid off Now we have to be consistent with the outside world.

In 1Z0-567 Exams this city, the Oracle 1Z0-567 Exams tragedy of children falling into the stolen manhole cover will happen from time to time. She said that you don t want to lie down, I will give you the main points to eat. A nurse stood on the bed and Oracle 1Z0-567 Exams pinched Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 Essentials his nose. Ok, let s settle. Or do we ask Caroline to see http://www.examscert.com/1Z0-567.html if she is willing Oracle Applications 1Z0-567 Oracle 1Z0-567 Exams to go together Why do you want to call Caroline Well, I just want to

I wear this body and walk on the street, very many girls look at it. Liu Haizhu looked back and saw the person who 1Z0-567 Exams called him Zhang Haoran. Who is not born to aunt, Oracle 1Z0-567 Exams which Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management 8 Essentials aunt does not feel bad about her children. xiabook. Oracle 1Z0-567 Exams People blocked the killing, the goose stopped the goose old man did not speak, the meat on his face 1Z0-567 Exams kept Oracle Applications 1Z0-567 twitching, step by step to Liu Haizhu. People don t want to take it for granted.

Chia sẻ