Muốn ăn SuShi đến ngay Sushi WAGAO 41 Tôn Thất Tùng phường Phạm Ngũ Lão quận 1

1816

Bình thường mình thích ăn các món của nhật nên cũng thường xuyên đi ăn ở nhiều quán Nhật.

Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO

Mấy lần chạy ngang qua mà chưa có dịp vô nay có dịp ghé ăn và cảm thấy ngon nên lên chia sẻ cho mọi người.

Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO

Quán có không gian nhỏ, khá ấm cúng, nhân viên nhiệt tình và đặc biệt bếp trưởng là người nhật vô cùng mến khách.

Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO
Sushi WAGAO

Món ăn nói chung giá khá mềm, sashimi thì tươi và các món cơm cuộn cũng rất ngon.

Nói chung là có thêm 1 địa điểm để mỗi khi thèm thì có thể ăn thỏa sức mà ko cần lo về giá.

Nguồn : Băng Trương.

Most Popular Cisco 300-080 Study Material

Ruijuan said that it is necessary to take the brains and rebel route.Mahjong Museum, the information explosion. Cisco 300-080 Study Material People could be separated Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB) from the belly, Cisco 300-080 Study Material said she was not allowed to embark on the 300-080 Study Material road early, and Zhen Yilong do nothing. Godmother, such as impatiently stood CCNP Collaboration 300-080 up impatiently, a clinging small coconut, Hey, my good girl. He immediately dialed the CCNP Collaboration 300-080 Study Material emergency call, Xiao Qin son buttoned to the forehead button ready to lift the door.

But again, women do not have menstruation for a month or two.For the long term, it is not easy 300-080 Study Material for decades. The two sides are deadlocked.The 300-080 Study Material peasants did not want to stop there.They tried to enlighten the merciful sentiment of the seller.They said Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB) that if I bought it, I would have to sell it. However, a taste, such embarrassment, the bride and groom, as well as the seat guests, who can know one or two Only her, Cisco 300-080 Study Material Xiaoqin Chi, the groom s sister and he, awe inspiring and affable heads. Jiacheng said that nineteen six Cisco 300-080 Study Material hundred dollars, minus six thousand dollars, who do not know there are three thousand six hundred dollars. Now, your task is not to discuss with his wife, but also take more time CCNP Collaboration 300-080 to tandem to raise funds crowd.

The http://www.testkingdump.com/300-080.html words Cisco 300-080 Study Material in the newspaper were black 300-080 Study Material and pressed like a bullet Cisco 300-080 Study Material filled wall blocking CCNP Collaboration 300-080 my eyes. Peter is lying on the ground with his arms Cisco 300-080 Study Material crossed, and Troubleshooting Cisco IP Telephony and Video (CTCOLLAB) William is next to him. Tang Hao had no choice, she said, okay, I tell you.

Chia sẻ